Privacy

Privacyverklaring Singeleke Koor

 

Om als vereniging in overeenstemming te zijn met de General Data Protection Regulation (GDPR) of Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), werden enkele maatregelen genomen om de privacy van onze koorleden te beschermen. Deze privacyverklaring dient ter toelichting van deze maatregelen.

 

Singeleke Koor maakt deel uit van Singeleke muziekatelier (info@singelekemuziekatelier.be). Binnen Singeleke Koor is bestuurslid Sarah Van der Meeren verantwoordelijk voor de bescherming van de gegevens van de koorleden. Met vragen of opmerkingen kan u steeds bij haar terecht via het algemene mailadres van Singeleke Koor: singelekekoor@hotmail.com. De gegevens van de koorleden worden niet gedeeld met het Singeleke muziekatelier.

 

De organisatie, Singeleke Koor, verzamelt de naam, het adres, het e-mailadres en het gsm-nummer van haar leden in de mate dat zij daar expliciet mee akkoord gaan in het daarvoor bestemde toestemmingsformulier. Op dit toestemmingsformulier kan men er al dan niet mee akkoord gaan dat deze gegevens ook gearchiveerd worden met de bedoeling gecontacteerd te worden bij latere kooractiviteiten.

 

De verzamelde gegevens worden gebruikt om organisatie van kooractiviteiten mogelijk te maken en (ex-) leden op de hoogte te houden van kooractiviteiten. De gegevens van huidige leden worden tevens gebruikt voor de verzekering bij Koor & Stem.

 

De verzameling en verwerking van de gegevens gebeurt enkel via de betrokkene en na de uitdrukkelijke en actieve toestemming van de persoon zelf. Daarbij wordt telkens ook een termijn verduidelijkt. Indien u ervoor kiest deze gegevens niet te verstrekken, wordt een volwaardige deelname aan de organisatie echter moeilijk. 

 

De verzamelde gegevens zijn binnen Singeleke Koor beschikbaar voor de bestuursleden en kunnen worden doorgegeven aan Koor & Stem met het oog op verzekering. De verzamelde gegevens worden bewaard in een versleuteld bestand, dat beschikbaar is voor alle bestuursleden.

 

Ook foto’s, opnames en video’s waarop de koorleden herkenbaar zijn, worden versleuteld bewaard binnen het bestuur. Het bewaren en verspreiden van deze foto’s gebeurt ook enkel met de uitdrukkelijke en actieve toestemming van de gefotografeerde.

 

U hebt steeds recht op inzage, rectificatie, wissen en intrekking van de toestemming (voor de toekomst) van uw gegevens. Hiervoor kan u terecht bij bestuurslid Sarah Van der Meeren via singelekekoor@hotmail.com.